Portes d'entrada

Portes d'entrada d'acer

Portes d'acer: la perfecta combinació entre seguretat i aïllament tèrmic a un preu molt competitiu.

Preguntes freqüents

 • Sobre les subvencions: necessito canviar totes les finestres per poder-me acollir a les subvencions?

  Per tal de poder-se acollir a les subvencions cal que els treballs de millora compleixin una de les tres condicions següents:

  a) Reducció del consum d'energia primària en un mínim del 30%

  b) Reducció de la demanda de calefacció i aire condicionat en un mínim del 7%

  c) Que les finestres noves compleixin amb els requisits de transmitància tèrmica (aïllament tèrmic) i de permeabilitat a l'aire (estanqueïtat) que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

  Per reduir el consum d'energia primària, cal un nivell d'intervenció que vagi més enllà del canvi de finestres. Un exemple de rehabilitació que permeti reduir aquest nivell d'energia pot incloure el canvi de les finestres, l'aïllament de les parets i la substitució de la caldera de gasoil per una caldera de biomassa o per un sistema de climatització d'aerotèrmia.

  Per contra, la renovació de totes les finestres d'un habitatge aporta una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració superior al 10%. Així doncs, aquests treballs permeten acollir-se a la subvenció i, a més, a la deducció fiscal.

  Si el projecte passa per renovar una part de les finestres, però no totes, sempre que les noves finestres compleixin amb els requisits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire fixats en el Codi Tècnic de l'Edificació, aquest projecte serà subvencionable, però no deduïble fiscalment. En aquesta tercera situació cal tenir en compte que la tramitació de la subvenció té un cost (aquest cost també és subvencionable), de manera que és recomanable renovar el màxim número de finestres possible, ja que el cost serà el mateix que si només se'n renova una.

   

  Més informació sobre les subvencions

  Més informació sobre les deduccions fiscals

 • A què es deuen les condensacions als vidres i a les finestres?

  Conegut també com l'efecte que fa que "les finestres plorin", les condensacions a la cara interior de finestres i vidres es deu a la pròpia condensació de la humitat en suspensió a l'aire a l'entrar en contacte amb una superfície freda, com el marc de la finestra o el vidre.

   

  Aquest fenòmen es deu, principalment, a un pobre aïllament tèrmic de la finestra, que fa que la cara que dona a l'interior de l'habitatge assoleixi una baixa temperatura degut a la transmissió tèrmica: el calor de l'interior de l'habitatge es perd a través de la finestra quan hi ha un diferencial de temperatura important amb l'exterior.

   

  Si aquest és el cas, amb el canvi de la finestra per una d'eficient tèrmicament, el problema desapareix. Un segon fenòmen que contribueix a l'aparició de condensacions als vidres i finestres és l'excessiva concentració d'humitat en suspensió a l'interior de l'espai. En aquest cas, el problema se soluciona amb la ventilació de l'habitatge, fent que l'aire redueixi els nivells d'humitat en suspensió.

 • Encara tens dubtes? Contacta amb nosaltres