Finestres

Finestres de PVC

El substitut natural de la fusta

Preguntes freqüents

 • Sobre les subvencions: necessito canviar totes les finestres per poder-me acollir a les subvencions?

  Per tal de poder-se acollir a les subvencions cal que els treballs de millora compleixin una de les tres condicions següents:

  a) Reducció del consum d'energia primària en un mínim del 30%

  b) Reducció de la demanda de calefacció i aire condicionat en un mínim del 7%

  c) Que les finestres noves compleixin amb els requisits de transmitància tèrmica (aïllament tèrmic) i de permeabilitat a l'aire (estanqueïtat) que marca el Codi Tècnic de l'Edificació.

  Per reduir el consum d'energia primària, cal un nivell d'intervenció que vagi més enllà del canvi de finestres. Un exemple de rehabilitació que permeti reduir aquest nivell d'energia pot incloure el canvi de les finestres, l'aïllament de les parets i la substitució de la caldera de gasoil per una caldera de biomassa o per un sistema de climatització d'aerotèrmia.

  Per contra, la renovació de totes les finestres d'un habitatge aporta una reducció de la demanda de calefacció i refrigeració superior al 10%. Així doncs, aquests treballs permeten acollir-se a la subvenció i, a més, a la deducció fiscal.

  Si el projecte passa per renovar una part de les finestres, però no totes, sempre que les noves finestres compleixin amb els requisits de transmitància tèrmica i de permeabilitat a l'aire fixats en el Codi Tècnic de l'Edificació, aquest projecte serà subvencionable, però no deduïble fiscalment. En aquesta tercera situació cal tenir en compte que la tramitació de la subvenció té un cost (aquest cost també és subvencionable), de manera que és recomanable renovar el màxim número de finestres possible, ja que el cost serà el mateix que si només se'n renova una.

   

  Més informació sobre les subvencions

  Més informació sobre les deduccions fiscals

 • A què es deuen les condensacions als vidres i a les finestres?

  Conegut també com l'efecte que fa que "les finestres plorin", les condensacions a la cara interior de finestres i vidres es deu a la pròpia condensació de la humitat en suspensió a l'aire a l'entrar en contacte amb una superfície freda, com el marc de la finestra o el vidre.

   

  Aquest fenòmen es deu, principalment, a un pobre aïllament tèrmic de la finestra, que fa que la cara que dona a l'interior de l'habitatge assoleixi una baixa temperatura degut a la transmissió tèrmica: el calor de l'interior de l'habitatge es perd a través de la finestra quan hi ha un diferencial de temperatura important amb l'exterior.

   

  Si aquest és el cas, amb el canvi de la finestra per una d'eficient tèrmicament, el problema desapareix. Un segon fenòmen que contribueix a l'aparició de condensacions als vidres i finestres és l'excessiva concentració d'humitat en suspensió a l'interior de l'espai. En aquest cas, el problema se soluciona amb la ventilació de l'habitatge, fent que l'aire redueixi els nivells d'humitat en suspensió.

 • Què és la permeabilitat a l'aire?

  La permeabilitat a l'aire, certificada per la norma UNE-EN 12207, és la quantitat d'aire que passa per la finestra tancada degut a la diferència de pressió provocada per la força del vent.

   

  La classificació de les finestres, en funció de la seva permeabilitat a l'aire, va de la classe 0 (estanqueïtat no assajada) a la classe 4 (estanqueïtat màxima).

   

  Els valors de la permeabilitat a l'aire de les finestres, certificats per la norma UNE-EN 12207 són els següents per cada una de les classes:

   

  CLASSE PERMEABILITAT A L'AIRE EN m3/h·m2 PRESSIÓ MÀXIMA DE L'ASSAIG EN Pa (Km/h)
  0 sense assaig sense assaig
  1 ≤50 150 (56)
  2 ≤27 300 (80)
  3 ≤9 600 (113)
  4 ≤3 600 (113)

   

  La permeabilitat a l'aire s'assaja sotmetent a la finestra tancada a una pressió de 100 Pa (46Km/h). Per a cada classe, s'assaja també la pressió a la que se sotmet la finestra sense que aquesta superi la permeabilitat a l'aire certificada.

   

  Una finestra amb permeabilitat a l'aire de classe 4, com la de les finestres de Finestra Confort, deixarà passar cada hora un màxim de 3m3 d'aire per cada m2 de finestra quan, estant tancada, es troba sotmesa a una pressió de vent de fins a 113Km/h.

 • És millor el PVC o l'alumini?

  Quan arriba el moment de renovar les finestres, la primera pregunta que se'ns presenta sol ser: "què és millor, el PVC o l'alumini?"

  El mercat català de la finestra ha sigut un mercat històricament dominat per l'alumini. Aquest fet s'explica principalment per dos motius:

  * La inversió necessària per muntar un taller de fabricació d'alumini és molt baixa, mentre que un taller de PVC requereix d'un capital molt superior. Aquest fet s'explica perquè la fabricació de finestres de PVC requereix de processos com la soldadura i la neteja de la soldadura, que tenen un grau de complexitat. Durant molts anys, petits tallers casolans d'alumini es creaven en petits magatzems amb una sola serra tronçadora.

  * Fins a l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació, no hi havia cap normativa que marqués un mínim de prestacions tèrmiques i d'estanqueïtat de les finestres, de manera que la finestra més barata es podia aconseguir en alumini, malgrat els seus pèssims rendiments des d'un punt de vista d'eficiència energètica.

   

  Amb l'entrada en vigor del Codi Tècnic de l'Edificació, ja no tot s'hi val, sinó que les noves finestres han de complir uns nivells mínims de prestacions tèrmiques. Aquests requeremints fan que bona part dels sistemes d'alumini que s'havien instal·lat durant molts anys (i que encara algunes empreses ofereixen!) vagin quedant en desús. Quan la finestra d'alumini ha de competir en prestacions amb la finestra de PVC, el preu de les dues finestres s'iguala.

   

  Com ha de ser una finestra d'alumini d'altes prestacions?:

  Per tal que una finestra d'alumini pugui oferir un nivell d'aïllament tèrmic i d'estanqueïtat comparables als d'una finestra de PVC cal que incorpori:

  * Trencament de pont tèrmic de PVC o de poliamida amb una amplada mínima de 25mm.

  * Vidre amb una càmera d'aire mínima d'entre 16mm i 20mm i amb una capa interior de baixa emissivitat.

   

  Així doncs, quan comparis les finestres de PVC amb les d'alumini, assegura't que estàs valorant només sistemes d'alumini d'altes prestacions.

  Respecte al PVC, al ser un material aïllant tèrmicament, les diferències de qualitat entre els sistemes disponibles en el mercat mai seran tan exagerades com en el cas de l'alumini.

   

  Quines diferències puc trobar entre les finestres de PVC?:

  Una finestra de PVC sempre portarà implícit un bon nivell d'aïllament tèrmic, com passa amb les finestres de fusta, ja que es tracta de materials amb una molt baixa transmissivitat tèrmica.

  A diferència de l'alumini, el PVC té una baixa resistència mecànica, i menys encara quan es troba sotmès a certa temperatura. Per això, els perfils de PVC de les finestres incorporen al seu interior un reforç d'acer galvanitzat. És justament aquest reforç interior el que suporta les càrregues de la finestra (les frontisses que fixen les fulles al marc van collades directament al reforç interior, la finestra es fixa als murs de l'habitatge a través del reforç interior, etc.).

  Quan les empreses volen oferir una finestra de PVC més econòmica, enlloc de posar reforç d'acer a tots els perfils de marc i fulles, el posen només en aquells punts on la normativa exigeix, òbviament, limitant la robustesa i garantia de durabilitat de la finestra.

  Així mateix, els mecanismes de la finestra també ofereixen diferents nivells de prestacions i funcionalitats: des del tancament perimetral de les fulles amb dispositius antipalanca fins a simplement sostenir les fulles i permetre'n la obertura i tancament. De nou, quan s'especula amb aquestes funcionalitats per avaratir la finestra, se'n redueixen les prestacions.

   

  Així doncs, són millors les finestres de PVC o les d'alumini?

  Quan posem a la balança una finestra d'alumini i una de PVC, ambdues d'altes prestacions, la decisió acaba depenent d'una qüestió estètica:

  * La finestra de PVC ofereix una calidesa similar a la de la fusta (a Europa, la finestra de PVC s'ha convertit en la substituta natural de la finestra de fusta, ja que permet mantenir la calidesa eliminant la necessitat de manteniment periòdic).

  * La finestra d'alumini ofereix una estètica moderna, ja que permet obtenir una major superfície de vidre i ofereix un ventall de colors més ampli.

 • Encara tens dubtes? Contacta amb nosaltres